14.4.2017 / Gösterim Sayısı : 900

SU ÜRÜNLERİ AV YASAKLARI DUYURUSU

Bakanlığımızca 13 Ağustos 2016 tarih ve 29800 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/9/2016-31/8/2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Ülkemizde endüstriyel su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan Trol ve Gırgır gemileri Akdeniz'de 15 Nisan -15 Eylül, Ege Denizinde ve diğer karasularımızda 15 Nisan 31 Ağustos tarihleri arasında avlanma yasağı dönemi başlamıştır. Bakanlıkça verilecek izinler haricinde bahse konu balıkçı gemileri su ürünleri avcılık faaliyetlerinde bulunamayacaklardır.

Bakanlıkça verilecek izinler;

Karasularımızda gırgır ağları ile avcılığının yasak olduğu zamanda; Akıncı Burnu  ile Ceyhan Nehrinin denize döküldüğü yer arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Burnu  arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe dışında, gırgır ağları ile Yazılı Orkinos, Gobene (Tombik), Uzunkanat Orkinos (Tulina) avcılığı 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ de yayımlanan EK-2 izin belgesini almak ve avlanan su ürünlerini  EK-5'de belirtilen yerlerden karaya çıkarmak kaydıyla  dönem boyunca serbesttir.

Uluslararası sularda avcılık yapacak balıkçı gemiler için;

Akdeniz'de 15 Nisan -15 Temmuz 2017

Ege Denizinde 15 Temmuz-1 Eylül 2017 tarihleri arasında Uluslar arası sularda avlanılan su ürünleri Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılması kaydıyla su ürünleri avcılığı yapabilirler.

Küçük ölçekli avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri için 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine uymak kaydıyla herhangi bir zaman  yasaklaması bulunmamaktadır.


''