13.6.2017 / Gösterim Sayısı : 135

İl Müdürü Ş. Fırat Erkal’ın Toprak Bayramı Mesajı

Tüm canlılar için yaşam kaynağı olan toprağın öneminin vurgulanması ve kamuoyunda farkındalığın artması amacıyla 16.06.1945 tarih ve 6033 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 4760 sayılı Kanunun 1. Maddesi kapsamında, her yıl 11 Haziranı takip eden pazar günü " Toprak Bayramı" ilan edilmiş ve 11-17 Haziran haftası da Toprak Haftası olarak kutlanmaktadır.

Toprağın olduğu yerde hayat vardır, can vardır. Tüm insanlık ve canlılar için hayat  kaynağı olan toprak, bizler için siz üreticiler için ayrı bir önem arz ediyor.

Dizelerinde ne güzel anlatmış Âşık Veysel…             

Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.

Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.

Kazma ile dövmeyince kıt verdi.

Benim sadık yârim kara topraktır.

Toprak ana, insanoğlunu tıpkı bir ana şefkati ile kucaklıyor, nice nimetler sunuyor. Tüm canlıların hayat kaynağı topraklarımız sınırsız değil, hele verimli topraklar hiç değil. Bunun bilinciyle topraklarımızı korumalı ve en sürdürülebilir şekilde kullanmalıyız. 

Kanunlarla koruma altına alınan topraklarımızı sadece kanunlarla koruma altına almamız mümkün değil. En uygun koşullarda 1 cm'lik toprak oluşumu için 100 ila 400 yıl geçmesi gerekirken, bu toprağın işlenebilir, verimli bir yapıya kavuşması için en az 3 bin ile 12 bin yıl geçmesi gerekmektedir. Bunu göz önünde bulunduracak olursak toprağı özellikle de tarıma elverişli toprakları korumak sadece bizim değil, aslında tüm insanlığın görevidir. Bu topraklar atalarımızdan bize miras değildir, torunlarımızın emanetidir. Geleceğe güvenle bakmak için; toprak anayı koruyalım. Unutmayın ki gidecek başka bir dünyamız yok. Bu vesileyle başta tüm çiftçi kardeşlerimizin ve insanlığın Toprak Bayramı'nı kutlar, saygılarımı sunarım 


''