14.7.2017 / Gösterim Sayısı : 276

Muğla Arıcısının Teknik Ve Hijyenik Bal Üretmesi İçin %60’lık Hibe Desteği Başvuruları

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği, Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin, Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/20 ) 15 Nisan 2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

05/07/2017 tarihinde uygulama rehberi yayınlanan Tebliğ kapsamında tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi, yetiştiricilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda istihdama katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Kararlar kapsamında İlimizde: "Bal Süzme Makinası, Bal Eritme ve Dinlendire Kazanı, Sır Alma Teknesi, Bal Sağım Çadırı, Polen Tuzaklı Boş Kovan, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sistemi Ve Seyyar Arıcı Barakası" temininde %60 oranında hibe desteğinde bulunulacaktır. Arıcılık desteğinde makine alet-ekipman için ödenecek hibe desteği 5.000 TL'yi aşamayacaktır.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerimizin 19.07.2017-18.08.2017 tarihleri arasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmeleri önemle rica olunup, başvuruda aranacak bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

İlimiz çiftçilerine yeni desteklememiz hayırlı olsun.

BAŞVURUDA ARANACAK BELGE VE BİLGİLER: 


1) DEĞERLENDİRME KRİTER TABLOSU VE HİBE BAŞVURU FORMU

  • Açıklama: Değerlendirme Kriter Tablosu Formu web ortamında/online olarak doldurulacaktır. İlgili form doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Değerlendirme Kriter Tablosu Formu doldurulduktan sonra, form sonuç ekranındaki indirme bağlantısını kullanarak "Arıcılık Hibe Başvuru Formu"nu indiriniz, doldurduktan sonra ISLAK İMZALI ve ilgili belgeleri ekleyerek MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE teslim ediniz.

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak),

3) İkametgah belgesi,

4) Yatırımcıya ilişkin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı (Tüzel Kişilik),

5) Temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişilik)

6) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

7) Arıcılık Eğitim Belgesi (Varsa)

8) Mezuniyet Belgesi (Varsa)

9) İş Durumu Belgesi ( SGK'dan alınacaktır.)

10-) Arı Kayıt Sistemi (AKS) Belgesi

11-) Engelli - Şehit/Gazi Yakınlık Belgesi


''