31.5.2017 / Gösterim Sayısı : 2015

Genç Çiftçi Projelerinin Sonuçları Açıklandı. (I)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik" uygulanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017 / 10 ) 31 Mart 2017 tarihli 30024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre,  ilimizde 2017 yılında 198 adet genç çiftçi hibe almaya hak kazanmış, bunun karşılığı toplamda   5.940.000 TL destek yapılacaktır.

       Tebliğ çerçevesinde 07 Nisan 2017 tarihinden itibaren 20 İş günü başvuru süresince İlçe Müdürlükleri bünyesindeki Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimleri tarafından kontrolü yapılarak internet ortamı üzerinden alınan ve başvurusu kesinleşen toplamda 1.471 adet proje başvurusu olmuştur ilçe yürütme birimlerimiz 905 adet projeyi onaylamıştır. İl Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından 905 proje değerlendirilerek, Sistem üzerinden çıktısı alınarak Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan Asil Liste İcmaline İl/İlçe Müdürlükleri ilan panolarından ve web sayfamızdan ulaşılabilmektedir.

      30.05.2017-05.06/2017 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerinde ilan panolarında ve İl Tarım Müdürlüğü web sayfasında asil icmal listeleri askıya çıkartılacaktır. Hibe almaya hak kazanan Genç Çiftçiler 06.06.2017-12.06.2017 tarihleri arasında beş iş günü süre içerisinde yatırım yapacağı yerin bağlı olduğu İlçe Müdürlüklerine başvuracaklardır.  Bu tarihler arasında hibe sözleşmesini imzalamayan genç çiftçilerin yerine yedek listeden genç çiftçi çağrılacaktır.   

       Buna göre Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017  Bütçe Projeksiyonu ve Uygulama Talimatı gereği; 40 adet arıcılık, 92 adet büyükbaş hayvancılık projesi, 30 adet küçükbaş hayvancılık projesi, 12 adet mantarcılık, 12 adet örtüaltı, 9 adet kanatlı 3 adet ipekböceği, olmak üzere ilimizde toplamda 198 adet genç çiftçi projesi destek almaya hak kazanmıştır. Destek alan çiftçilere projeleri konusunda eğitimler verilerek daha verimli ve daha etkin proje yürütmeleri sağlanacaktır.

         Genç Çiftçi projesi ilçeler bazında dağılımı ise;  Bodrum 3, Dalaman 3, Datça 3, Fethiye 10, Kavaklıdere 12, Köyceğiz 15, Marmaris 6, Menteşe 17,  Milas 32, Ortaca 5 , Seydikemer 58, Ula 24, ve   Yatağan 10 olarak gerçekleşmiştir.      

       Hibe sözleşmesi imzalayacak olan genç çiftçilerin aşağıda belirtilen belgeler ile müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri için (TİGEM) Genç çiftçiye Ön Ödeme-Hibe Ödemesi yapılması için:

 1. Sözleşme Aşamasında İstenecek Belgeler:
 • Hibe Sözleşmesi (Sistemden),
 • Hayvan Alım Sözleşmesi (Sistemden),
 • Taahhütname (Tebliğ Eki-Noter Onaylı),
 • İkametgâh Belgesi (Sistemden Kontrol), (Projenin uygulanacağı yer
  ile aynı olması gerekir),
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • SGK' dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge,
 • İşletme Kapasite Belgesi,
 • Tapu ve Kira Sözleşmesi (Noter veya Muhtar Onaylı).
 • Hibe-Ön Ödeme Talep Dilekçesi. 
 1. Sözleşmeden sonraki 5 iş günü içinde

     3.000,00 TL nin TİGEM' in ilgili hesabına yatırıldığına dair dekont

       Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri Haricindeki Ödemeler İçin:

       Genç Çiftçiden İstenecek Belgeler:

 • Hibe Ödeme Talep Dilekçesi ve Ekleri,
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • SGK' dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • İşletme Tescil Belgesi ( Ağıl/Ahır, Kanatlı, İpekböceği ve gıda üretimi ve işlemeye esas tesisler için istenir.)
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge.
 • ÇKS belgesi veya proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan HAYBİS, AKS, ÖKS, OTBİS vb. çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge; proje uygulama ve takip sürecinde, ilgili kayıt sistemlerinin Bakanlığımızca belirlenen, yeni kayıt veya güncellemeye açık olduğu dönemde belge temini sağlanır. Sistemlerin kapalı olması ödemeyi engellemez.
 • Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
 • Teknik şartname; genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası, arıcılık malzemeleri vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge.
 • Diğer alımlara ait fatura, kasa fişi (ithal edilen makineler için tercüme edilmiş noter tasdikli fatura), ödeme ile ilgili eklere göre düzenlenerek aslı ve suretleri şeklinde il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilecektir. Suretlerin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları proje sahiplerine iade edilecektir.


''