15.11.2017 / Gösterim Sayısı : 206

%50 Kırsal Kalkınma Hibe Desteği Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ş. Fırat ERKAL yaptığı açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ No:2017/22)' değişiklik yapılmasına dair tebliğin (Tebliğ No: 2017/46) yayınlandığını belirtti. Bu kapsamda;

Bu tebliğ kapsamındaki konularla ilgili yapılmış veya yapılacak olan tarımsal faaliyetlere yönelik tesislerde ve ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut seralara ilave olarak, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği işletmeleri, toplu basınçlı sulama sistemleri için sulama kooperatifleri ve sulama kooperatiflerinin üst birlikleri de yenilenebilir enerji kapsamına alınmıştır.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artırımı konulu yatırım başvurularında, son beş yılda faaliyette bulunma şartı üç yıla indirilmiştir. Ayrıca Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler, Bilişim Sistemleri ve Eğitimi konulu yatırımlar için bu süre tamamen kaldırılmıştır.

Daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programından faydalanmış olan yatırımcıların 12. Etaba başvuru yapabilmeleri için nihai rapor ve eklerinin idareye sunulduğu tarihten itibaren beş yılı doldurma şartı 2017/46 No.lu Tebliğ ile 3 yıla indirilmiştir.

Yeni tesislerde aranan kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilave olarak; küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgeleri de eklenmiştir.

12. etabında son başvuru tarihi 11.12.2017 olduğu hatırlatıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/46)


Ek Dosyalar

''