12.7.2017 / Gösterim Sayısı : 721

11. ETAP KAPSAMINDA ÇAĞRI MEKTUBU ALAMAYAN YATIRIMCILARIN DİKKATİNE!!!

Bakanlığımızca uygulanmakta olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" 2016/37 No'lu Tebliğ'e bağlı olarak hazırlanan 11. Etap Uygulama Rehberinin 13. Bölümünde değişiklik yapılmıştır.

21/10/2016 tarih ve 29864 Sayılı Resmi Gazete' de Yayımlanan 2016/37 numaralı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe bağlı olarak hazırlanan uygulama rehberinde illerden gelen talep üzerine; aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  • Onüçüncü Bölüm

1.      Hibe Başvuru Formunun Eklerine Ait Liste

2.      Hibe Sözleşmesi Aşamasında Verilmesi Gereken Ek Belgeler

"Niteliği Kapasite artttırımı ve teknoloji yenileme olan, yenilenebilir enerji "kaynaklarından elektrik enerjisi üretecek tesis için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu maddesinin kaldırılması,

3.      Hibe Sözleşmesinden Sonra Verilmesi Gereken Belgeler

-"Yeni tesis başvuruları için; yapı/inşaat ruhsatı en geç ilk inşaat ödeme talebiyle birlikte ve başvurularında, elektrik enerjisi üretilecekse bağlantı yenilenebilir enerji kaynaklı sera anlaşması en geç ilk ödemede verilmelidir." ifadesinin,

-"Yeni tesis başvuruları için; yapı/inşaat ruhsatı en geç ilk inşaat ödeme talebiyle birlikte ve tüm başvurularda, elektrik enerjisi üretilecekse bağlantı anlaşması en geç ilk ödemede tüm başvurularda verilmelidir." şeklinde değişiklik yapılmıştır.


''