T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İl Müdürlüğümüzde “Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (PCM) Eğitimi” Verildi.

Yayın Tarihi : 2.7.2017

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından açılan 2017 yılı Teknik Destek Programına "Proje Birimimizi Kuruyoruz, Kapasitemizi Artırıyoruz" isimli projemiz hazırlanarak, 02 Haziran 2017 tarihinde yapılan sözleşme ile İl Müdürlüğümüzden 3 teknik personel, İlçe Müdürlüklerimizden birer temsilci olmak üzere toplam 16 personele "Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (PCM) Eğitimi" düzenlendi.

 İlimizde gıda, tarım, hayvancılık ve su ürünleri konularında oldukça yoğun faaliyetler yürütülmekte ve nüfusunun büyük bir kısmı bu faaliyetlerden geçimini sağlamaktadır. Ancak söz konusu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken üretici ve işletmelerimizin bilgi ve eğitim eksikliği sebebiyle; teknolojinin yeterince kullanılamaması, verimin düşük olması, kapasitelerinin etkin kullanılamaması gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu Proje kapsamında alınan eğitim ile tarım ve sanayi entegrasyonunu oluşturacak tarım projelerin hazırlanmasında görev alacak teknik elemanların donanımlı hale gelmesi sağlandı.

 İl Müdürü Ş. Fırat ERKAL : "Eğitim kapsamında proje yazma mantığı, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, proje hazırlama adımları, faaliyet planı ve bütçe hazırlama yöntemleri konularında eğitim verilmiştir. Bu eğitimin ile personellerimiz proje yazma ve yürütme becerisi kazanarak, Kurumumuzun niteliği, teknik altyapısı ve kapasitesini arttırmasına yardımcı olmasını bekliyoruz. Uygulanan eğitim sonunda katılımcılar yeni projeler üreterek bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" dedi.