T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Meyve ve Sebzelerde Zirai İlaç Kullanımı Denetleniyor

Yayın Tarihi : 11.9.2017

Bakanlığımızca bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi, insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı uygulanmaktadır.

Bu kapsamda ürün çeşitliliği ve ticaret potansiyeline bağlı olarak taze meyve ve sebzelerdeki zirai ilaç kalıntısını kontrol etmek amacıyla bütün illerde hasat öncesi denetimleri yapılmaktadır. İlimizde 2017 yılı için meyve (kiraz, şeftali, portakal vb.) ve sebze (domates, hıyar, marul, maydanoz vb.) üretim alanlarında 454 adet numune alınması planlanmaktadır.

Programın gerçekleştirilmesi amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerince yıl boyunca alınan numunelerin ilgili laboratuvarda analizi yapılmakta, tavsiye dışı, yasaklı veya hatalı zirai ilaç kullanıldığı tespit edilmesi durumunda 5996 sayılı Bitki Sağlığı Kanununu maddelerine göre üreticiler için idari para cezası, ürünler için hasat geciktirme veya ürün imhası işlemleri uygulanmaktadır. Zirai ilaç kalıntısı analizi için numune alınacak üretim yerlerinin bir kısmı  'Tarım Bilgi Sisteminden' otomatik olarak seçilmektedir.

Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizde de kaliteli ve güvenilir ürün üretimi hedeflenmektedir. Üreticilerimizin bilinçsiz ve hatalı zirai ilaç kullanması hem ekonomik açıdan cep yakan bir girdi maliyeti oluşturmakta, hem de doğanın kendi içerisindeki dengesinin (zararlı-doğal düşman vb.) bozulmasında ve ürünlerdeki kimyasal ilaç kalıntısıyla insan sağlığı açısından önemli sıkıntılar oluşturmaktadır.

Üreticilerin bilinçlendirilmesi tüketiciye güvenilir gıda ulaştırılması amacıyla Entegre Mücadele programı, iyi tarım uygulamaları ve organik tarımın yaygınlaştırılması gibi Eğitim Projeleri yürütülmesi yanında üretim alanlarında hasat öncesi pestisit denetim programı gerçekleştirilmektedir.

Yaş meyve ve sebzelerde (33 ürün) kullanılan zirai ilaçların, reçete yazma yetkisine sahip Bakanlık personeli veya serbest çalışan Ziraat Mühendislerince düzenlenecek reçete ile alınması, kullanılan zirai ilaçların üretici kayıt defterine kayıt edilmesi ve yetkilendirilen kişilerce uygulanması yasal zorunluluktur.

Üreticilerimizin cezai işlemle karşılaşmamaları için zorunlu haller dışında zirai ilaç kullanımından kaçınmaları, zararlı organizmalara karşı öncelikle biyolojik ve biyoteknik mücadele, kültürel tedbirler gibi alternatif yöntemlerin kullanması, kullanılan zirai ilaçların mevzuatlar ve teknik talimatlar doğrultusunda uygulanması, uygulama ile hasat arasındaki süreye mutlaka uyulması, konuyla ilgili ihtiyaç duyulan teknik bilgi için mutlaka İl ve İlçe Müdürlüğündeki Ziraat Mühendisleriyle irtibata geçmeleri gerekmektedir.