T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Apiterapi Teknik Gezisi Yapıldı

Yayın Tarihi : 26.9.2017

Eğitim Yayım ve Yayınlar Başkanlığımızca "Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi" kapsamında 2017 yılında uygulanması uygun görülen, İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen "Apiterapi Ürünleri Muğla'da Üretilir Yayım Projesinin" uygulama süreci devam etmektedir.

Proje, yeni ve gelir getirici uygulamalardan daha fazla arı yetiştiricisinin haberdar olması ve uygulaması amacına yönelik bir eğitim projesidir. Bu kapsamda, gerek yayımcı personelin gerekse arı yetiştiricilerinin ve bağlı olduğu tarımsal örgütlerin, hem yurt içi eğitimler ve bilinçlendirme hem de yurt dışı bilgi ve deneyim kaynaklarından istifadesi ile farkındalık oluşturarak, etkin ve yenilikçi sistemlerin kurulması amacını taşımaktadır.

Bu amaçla öncelik hedef grubu temsil edecek yetiştiricilerin bazı eski alışkanlıklarını değiştirmesi, yeni uygulamalardan haberdar edilmesi ve kalıcı davranış değişikliğini sağlayan uygulamaların yerinde görülmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında yurt içinde apiterapi ürünleri üreten, işleyen  arı işletmeleri ve bal paketleme ve petek üretim tesislerini yerinde görmek üzere 19-21 Eylül tarihleri arasında  arıcılara yönelik yurt içi teknik gezi düzenlenmiştir. Gezide sırasıyla Hüseyin Ceylan'ın İzmir Bornova'da Organik arı ürünleri satış yeri ve  İzmir Karaburun'da Apiterapi merkezi, Yine İzmir Kemalpaşa'da EKOBİO Arı Ürünleri İşleme Laboratuvarı, İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği Bergama Şubesi ve Birliğe ait Kıranlı Mahallesi Bal Paketleme Tesisi, Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Soğuk Hava Deposu, Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Bal Paketleme Tesisleri ziyaret edilmiş, Birlik başkanları yaptıkları çalışmalarla ilgili  arıcılarımıza bilgi vermiştir. Geziye 46 arıcımız katılmış olup, Çanakkale ziyareti sırasında Çanakkale Şehitliğimiz de ziyaret edilerek gezi tamamlanmıştır. Arıcılara İl Müdürlüğümüz sosyoloğu Emine Şirin tarafından anketler düzenlenerek görüşleri alınmış, memnuniyetleri ölçülmüştür. Anket sonuçlarına göre teknik gezinin arıcılarda olumlu anlamda vizyon değişikliği yarattığı gözlemlenmiştir. Arıcıların tamamına yakını arı ürünleri üretimine yöneleceğini ve gelecekte gelişecek olan Apiterapi sektöründe yer almak istediğini belirtmiştir.