T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Personel Toplantısı Yapıldı…

Yayın Tarihi : 28.9.2017

Ülkemiz tarım ve ticaretinde ve insan gıdasında önemli yeri olan taze meyve ve sebzelerde kalıntı sorununun önlenmesi amacıyla, hasat öncesi denetimleri ile kalıntı riski izlenmektedir. 

'5996 sayılı Bitki Sağlığı Kanunu' ve 'Hasat öncesi pestisit denetim programı 2017 yılı uygulama talimatı' gereğince İl ve İlçe Müdürlüklerince,  Çiftçi Kayıt Sistemiyle entegre edilen Tarım Bilgi Sisteminden belirlenen üreticilerden alınan sebze-meylerde kalıntı analizleri yapılmaktadır.

Konunun hassasiyeti ve önemi sebebiyle Bakanlığımız, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce konunun değerlendirmesi ve takibi yapılmaktadır. Bu amaçla yapılan programları kapsamında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü personeli, konu uzmanları Zir. Müh. Sadık Ertuğrul ve Zir. Müh. Sibel Öztürk'ün katılımıyla 26/09/2017 tarihinde İl Müdürlüğümüzde toplantı düzenlenmiştir. Toplantı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mesut Durmuş ve konu sorumlusu İl ve ilçe personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, İlimizde yürütülen hasat öncesi pestisit denetimi programıyla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bütün İlçelerde yürütülen çalışmalar, mevcut durum, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülmüştür. Öğlene kadar süren toplantının öğleden sonraki kısmında ise bütün toplantı katılımcılarıyla birlikte arazi çalışması yapılmıştır. Tarım Bilgi Sisteminden belirlenmiş olan Ortaca İlçesinde ki bir nar üreticisinden numune alınmıştır.