T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Hayvancılıkta e-Reçete Dönemi Başlıyor

Yayın Tarihi : 6.10.2017

​Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından veteriner tıbbi ürünlerin reçetelendirilmesi amacıyla oluşturulan Elektronik Reçete Sistemi  (E-Reçete) bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Müdürlüğünde çalışan veteriner hekimler yanı sıra Belediyelerde ve serbest çalışan veteriner hekimlere yönelik yapılan eğitim toplantısı Muğla Barosu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığından Çalışma Grup Sorumlusu ve E-Reçete Sistem Yöneticisi Veteriner Hekim Arif Özkan ile Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen katıldı. Toplantıda E-Reçete Sistem Yöneticisi Arif Özkan tarafından sistem tanıtımı yapıldı. Ayrıca ürünlerin reçetelendirilmesi hususlarında da bilgi veren Özkan, sorulara cevaplandırarak katılımcıların görüşlerini aldı. 2018 yılı Ocak ayı itibarı ile sistemin kullanıma açılacağını, kullanıcıların sistemi olabildiğince test etmeleri gerektiğini vurguladı.