T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Dünya Gıda Gününde Aşure Etkinliği…

Yayın Tarihi : 18.10.2017

​Her yıl 16 Ekim tarihinde dünyada 150'den fazla ülkede etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Günü, aynı zamanda 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) doğum günü olup, BM takviminde en çok kutlanan günler arasında yer almaktadır. Etkinlikler, açlık problemi yaşayan insanlar hakkında farkındalık oluşturma, faaliyete geçilmesini sağlarken, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasını mümkün kılar. Dünya Gıda Günü, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, gıda kayıp ve israflarının azaltılması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından farkındalık sağlamaktadır. Sürdürülebilir bir geleceğe doğru 2030 yılında Sıfır Açlık küresel hedefine, gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve göç arasındaki bağlantıları ele almadan ulaşabilmek mümkün değildir.

Bu kapsamda hazırladığımız 16 Ekim 2017 Dünya Gıda Günü aşure etkinliğine İl Müdürümüz Ş. Fırat ERKAL ve Gıda Yem Şube Müdürü Yıldırım YURDUSEV ve personellerin   katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde stand kurularak Üniversite öğrencilerine bu yılki tema çerçevesinde bilgiler verilerek aşure dağıtıldı.