T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Topraklarımızın Verimliliği İçin Yeşil Gübreleme

Yayın Tarihi : 3.11.2017

Tarımda veriminin arttırılması için alınacak önlemlerin başında toprakların korunması ve verimliliklerinin attırılması gelmektedir. Bitki besin maddelerince fakir, fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri kötü bir topraktan diğer kültürel önlemler ne ölçüde alınırsa alınsın elverişsiz toprak özellikleri düzeltilmedikçe iyi, bol ve devamlı ürün almanın imkânı yoktur. İlimizin topraklarının büyük kısmında PH çok yüksek organik madde miktarı da çok düşüktür. Bu sebeple kullanılan yoğun kimyasal gübreler yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı kirletmekte ve canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Bu olumsuzlukları giderme amacıyla Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce 2011-2017 yılları arasında tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde " Baklagil Yeşil Gübreleme " çalışmaları başlatılmıştır. Üreticilere ücretsiz olarak İl Müdürlüğü bütçesinden dağıtımı yapılan fiğ ve bakla tohumlarının İl genelinde ekimleri yaptırılmıştır. 2017 yılında hasat edilecek olan yaklaşık 1000 dekar alana 6.000 kg bakla ve 2.200 dekar alana da 11.000 kg adi fiğ tohumu dağıtımı yapılmaktadır.

Bu kapsamda Milas İlçesi Şenköy Mahallesinde ÇATAK (Çevresel Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması) projesi kapsamında yeşil gübreleme çalışmalarında kullanılmak üzere üreticilere adi fiğ ve bakla tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat Erkal, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve üreticiler katıldı.

İlçe Müdürü Eşref Arslan yaptığı konuşmada genç nüfusun tarımda çalışmak istemediğini ve kentlere göçtüğünü belirterek bu ve benzeri çalışmaların umarım genç nüfusun kente göçünü azaltacağına inandığını söyledi. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ise Milas İlçesinin ve özellikle Şenköy Mahallesinin zeytinle geçindiğini, daha kaliteli zeytin ve zeytinyağı için eğitim çalışmaları yaptıklarını belirterek, Şenköy üreticisinin de yavaş yavaş üretimde markalaşması gerektiğini vurguladı.

İl Müdürü Şakir Fırat Erkal yaptığı konuşmada, ülkemizde yıllardır toprağın ve çevrenin hor kullanıldığını, bu anlamda artık topraklarımızın yorulduğunu belirterek Bakanlığımızın bu tarz etkinliklerle yenilikleri üreticilere anlattığını daha fazla genç nüfusun tarımda istihdam edilebilmesi için destekler verdiğini, her yeniliği yerinde anlattığını, uyguladığını söyledi. Yeşil gübreleme çalışmalarının da bu anlamda önem arz ettiğini toprağın iyileştirilmesi için, daha iyi ve kaliteli üretim için gerekli olduğunu söyledi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan'da yaptığı konuşmada üzerinde yaşadığımız toprağımızın ve suyumuzun korunması gerektiğini, bu varlıkların stratejik öneme sahip olduğunu, sürdürülebilir olması için Tarım Bakanlığının çalışma ve desteklerini önemsediğini söyledi. İnsanımızın bu tarz çalışmaları kabullenebilmesi için gözüyle görüp faydasına inanması gerektiğini söyleyen Arslan, toprak meselemizin memleketimizin ve geleceğimizin meselesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Tören üreticilere adi fiğ ve bakla tohumlarının dağıtılmasıyla son buldu.