T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gübre Takip Sistemi Toplantısı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 7.12.2017

Bakanlığımız görevlerinden olan; piyasaya arz edilen Gübrelerin Denetimi ve İstatistikleri,  Yeni Kurulma çalışmaları ile yapılan "Gübre Takip Sistemi" konusunda, İl Müdürlüğü çalışanları, İlçe Müdürleri ve konu görevlisi elemanlara bilgilendirme amaçlı toplantı yapıldı.

Toplantı, İl Müdürü Vekili Muhammed Sevinç'in açılış konuşması ile başladı. Sevinç konuşmasında; gübrenin üretimi ve satış kontrollerinin önemli olduğunu, denetimlerinin İlimizde titizlikle yapıldığını, yeni kurulacak olan Gübre Takip Sistemi ile üreticiden son kullanıcı olan çiftçiye kadar takibinin kolaylaşacağını, konuşmasında belirtmiştir.

Daha sonra; İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinden Gübre Birim Sorumlusu Mefaret Çim tarafından, 2017 yılında yapılan denetimler ve yapılan çalışmalar anlatıldı. İlimizde faaliyette olan 8 işyeri (7 işyeri fason Üretici) Gübre Üreticisi ve 279 Gübre Dağıtıcı Belgeli işyerinin olduğu, bu işyerlerinin denetimi sonucunda, yılın ilk 9 ayında 572 defa işyeri denetimi ve 532 ürünün denetimi yapılarak 91 adet üründen numune alındığını belirtti. Denetimler neticesinde olumsuz sonuçlanan ürünler için, 8 firmaya toplamda 37.300,00 TL.'lik yaptırım uygulanmıştır.

Ayrıca 08.06.2017 tarihinde satışı durdurulan Nitrat Azotu İçeren, %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat, %33 Amonyum Nitrat ve Potasyum Nitrat gübrelerinden, 2017 yılı Ocak ayında satışına izin verilen Potasyum Nitrat, ÇKS ve Tukas kaydı olan çiftçilerimize E-Reçete ile satışına izin verilen %26 -%21 Kalsiyum Amonyum Nitratlar gübreleri için bu tarihe kadar İlimizde 2826 adet reçete yazıldığı ifade edildi. Ayrıca  İlçe Müdürlüğü elemanları,  Valilik Emri ile Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifleri ile muhtar ve azalar gözetiminde çiftçilerin arazisinde kullandırılarak takibinin yapılmaya devam edildiği belirtildi.  %33 Amonyum Nitrat gübrelerinin de Bakanlığımızdan izin alınarak Gübre Üreticisi firmalarına güvenlik güçleri ve İl Müdürlüğümüz elemanları tarafından sevk işlemleri yapılmaya devam edildiği belirtidi.

01.01.2018 tarihinde Nitrat Azotu içerikli, Organik Gübre ve ürünlerde ilk aşamada başlayacak olan "DNA Karekod Barkodlu Gübre Takip Sisteminin" hazırlık çalışmaları ve sistemin ne şekilde olacağı yönünde, Bakanlığımızda 08.11.2017 tarihinde tüm illerin katılımıyla yapılan toplantı konusunda bilgilendirme yapılarak, Gübre Üretiminden son kullanıcı çiftçiye kadar sistemin işleyişi anlatıldı.

18.12.2017 tarih ve saat 14.00'de "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM toplantı salonunda, Aydın, Denizli ve Muğla İlleri Gübre Üreticileri, Gübre Dağıtıcıları, İl/İlçe Müdürlüğü Konu çalışanları ve bu konuda görevli olan diğer kurumlara, Bakanlığımız ve proje ortağı firma ile bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.