T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNE % 50 HİBE DESTEĞİ

Yayın Tarihi : 11.12.2017

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği"  (TEBLİĞ NO:2017/48) 07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Desteklenecek Yatırım Konuları:

          a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

          b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

          c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

          ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

          d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

          e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

          f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'si Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca finanse edilecektir.

Hibeye esas mal alım tutarı KDV hariç 1.000.000 TL dir. Tebliğ kapsamında KDV hariç 500.000 TL 'ye kadar hibe desteği verilecektir. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacaktır.           

Başvurular 01 Ocak 2018 de başlayıp 01 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne tek nüsha olarak elden yapılması gerekmektedir.

Vahşi sulamanın önlenmesi amacı ile Bakanlığımız tarafından modern sulama sistemlerine verilen destekler artarak devam edecektir.

 

            Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

0 252 214 12 50 (1073)                                 www.tarim.gov.tr                                            www.mugla.tarim.gov.tr